TEL 076-032 53 03

Arbotec

Arborist

Sektionsfällning

Det vanligaste sättet är att klättra upp i trädet och såga den bit för bit och fira ned till marken, så man inte skadar byggnader, planteringar, vatten/avloppsrör, elledningar eller andra saker.

 

Uppkapning

När vi sektionsfäller träden så varierar längderna på bitarna en hel del. Vid uppkapning i önskande längder uppskattar vi tidsåtgång och lämnar pris därefter.

 

Trädfällning

 

Trädfällning där man kan fälla trädet fritt är enkelt och billigt. Vi precision fäller alltid!.

support@arbotec.se

TEL 076-032 53 03